Dvor zázrakov

Divadlo Dvor Zázrakov vzniklo v roku 2017 s myšlienkou šírenia kultúrneho dedičstva . Slovenské bábkarstvo bolo dokonca zapísane v Unesco i to je dôkazom ako cenným pre nás všetkých je  . Profesionalita, individuálny prístup a kopec smiechu to sme my . Zájazdových divadiel je dnes skutočne veľké množstvo. Tak prečo by ste mali chcieť práve to naše? Dôvodov je hneď niekoľko:

Zamerali sme sa na prácu s bábkami, konkrétne marionetami. Tento druh divadla dnešné deti často nevidia, a preto sa snažíme o jeho zachovanie.

Hráme klasické rozprávky, ich príbehy poznáte z podania Pavla Dobšinského či Boženy Nemcovej. Podľa nášho názoru sú tieto rozprávky zrozumiteľné a majú jasné posolstvo. Príklonom k tradičným rozprávkam tak prispievame k uchovávaniu nášho nehmotného kultúrneho bohatstva – k jeho budovaniu u malých a oživovaniu u väčších divákov.

Scéna nášho divadla je z poctivého dreva (preto si jeho stavba vyžaduje svoj čas, v rámci prípravnej hodiny). Za svoje peniaze dostanete divadlo, ktoré ako divadlo nielen vyzerá, ale so svojou „malou budovou“ ním aj je. Vaše deti tak môžu zažívať pocit ako v skutočnom divadle, čo prispieva k tzv. divadelnej gramotnosti.

Minutáž našich rozprávok je individuálna, v rozpätí 25-35 minút. Tento rozsah sme zvolili po predchádzajúcich skúsenostiach s detskými produkciami. Udržateľnosť maximálnej pozornosti dieťaťa po dobu 35 minút je vedecky dokázaná a je to horná hranica.