Andrea Uličná

Andrea Uličná je členom umeleckého súboru Dvor zázrakov od roku 2022. Absolvovala štúdium herectva na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove a aktuálne je študentkou bakalárskeho štúdia v odbore herectvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Základnú školu v Krompachoch reprezentovala na umeleckej i športovej úrovni. Po absolvovaní strednej školy s maturitou si doplnila pedagogické minimum Dis.art., počas kterého učila literárno dramatický odbor na základnej umeleckej škole v Širokom. Aktuálne pôsobí ako herečka, bábkoherečka, choduliarka a animátorka.